Info om denna hemsida!

Hemsidan är skapad för att de uteslutna ska kunna försvara sig mot husbilsklubbens hantering av "obekväma" medlemmar.
Obekväma betyder i det här fallet medlemmar som kommit med förslag till förbättringar samt frågor om sådant som förekommit och förekommer i föreningen men inte riktigt tål dagens ljus.
Det finns också några som inte agerat alls men åkte ändå ut samtidigt!
Ytterligare medlemmar har blivit uteslutna utan förklaringar eller varningar både före och efter den 11 december 2008.
Husbilsklubbens policy är att en viss procent av medlemmarna ska bli uteslutna varje år!
Eftersom medlemsantalet är högt och medlemsavgiften låg så medför detta förfaringssätt inga ekonomiska konsekvenser för klubben.

Eftersom husbilsklubben är en internetbaserad förening så finns inga andra kanaler att kommunicera med. Om man då blir avstängd från forumet utan vare sig varning eller anledning till uteslutningen så finns inga andra möjligheter än att på en egen hemsida försöka förklara och få klarhet i husbilsklubbens hantering av medlemmar.
En viss förbättring i hanteringen av medlemmar har vi kunnat skönja efter det att vi på våra sidor tagit upp det som vi tycker är fel och odemokratiskt. Tyvärr så verkar det bara vara av tillfällig natur och ser just nu ut vara på väg tillbaka det gamla diktatoriska styresättet igen.

Sidan är optimerad för Internet Explorer men går att titta på med andra läsare fast kan då se lite annorlunda ut.

Mvh admin!
Tillbaka!